Mutualiteit

Zowat alle mutualiteiten vergoeden een deel van het lidgeld bij een sportvereniging.
Om deze vergoeding te verkrijgen vragen de meeste mutualiteiten een bewijs van inschrijving (betaling lidgeld) bij uw sportvereniging.
U kan uw bewijs van aansluiting bij Sporting Eizeringen vragen aan Johan Ruts (secretaris) of Geert Everaert (voorzitter).
Met dit afgestempelde formulier kan u vervolgens de vergoeding aanvragen bij uw mutualiteit.

Christelijke Mutualiteit

Liberale Mutualiteit

Socialistische Mutualiteit

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds