Medische afwijking leeftijdscategorie

Voetbal Vlaanderen en de KBVB streven ernaar dat elke voetballer maximale ontwikkelingskansen en maximaal spelplezier kan beleven. Daarom geven ze de mogelijkheid om in geval van een medische afwijking (groei-achterstand of maturiteit-achterstand) te kunnen spelen bij een lagere leeftijdscategorie. Om hiervoor in aanmerking te komen moet er een getuigschrift voor medische afwijking van leeftijdscategorie bekomen worden.

Dit getuigschrift dient bekomen te worden via een onderzoek uitgevoerd door een sport- en keuringsarts. Dit onderzoek gaat vooraf door het invullen van de vragenlijst van Sportkeuring. Deze vragenlijst wordt vervolgens overgemaakt aan een door u gekozen arts die ook het medische onderzoek zal uitvoeren. Tot slot bezorgt de arts zijn/haar medische rapport aan Voetbal Vlaanderen en de KBVB. Zij zullen de administratieve procedure verder opvolgen en staan hiervoor in contact met de Gerechtelijk Correspondent van de club.

Bron: YouTube Voetbal Vlaanderen