Aangifte ongeval (blessure)

Elke speler en staflid die ingeschreven is bij Sporting Eizeringen en dus ook bij de Belgische Voetbalbond, is verzekerd tegen blessures dankzij de ongevallenverzekering van de bond. Hiervoor komen zowel blessures opgelopen tijdens wedstrijden als tijdens trainingen in aanmerking.

Om aangifte te doen van een ongeval dient het formulier “Aangifte van ongeval” binnen 21 kalenderdagen na datum van het ongeval overgemaakt te worden aan de voetbalbond. Dit formulier dient ingevuld te worden door de Gerechtelijke Correspondent van de club of door het slachtoffer zelf.

Uiteraard wil de club dat een blessure zo snel en vlot mogelijk afgehandeld kan worden. Daarom helpt de club bij de administratieve procedure van het dossier. Vul daarom het formulier “Aangifte van sportongeval” van de club binnen 14 dagen na het ongeval in en bezorg het, samen met het ingevulde formulier van de voetbalbond, aan uw ploegafgevaardigde of aan de secretaris van de club (Johan Ruts).

Wanneer de club beide documenten aan de voetbalbond heeft bezorgd, zal deze een ontvangstbewijs, een dossiernummer en een getuigschrift van herstel overmaken. Dit getuigschrift van herstel dient ingevuld te worden door de geraadpleegde arts of kinesist en terug bezorgd te worden aan de club. Pas na het versturen van dit getuigschrift mag de speler het voetbal hervatten!

Tot slot kan er overgegaan worden tot de terugbetaling van kosten. Bezorg hiervoor alle nodige originele facturen en onkostennota’s aan de club, die deze vervolgens opnieuw zal overmaken aan de voetbalbond. Wanneer zij dit opnieuw behandeld hebben maken ze een kwijtschrift over met het bedrag van terugbetaling, dat ze vervolgens zullen terugstorten aan de club en de club tot slot aan de speler.